REGULAMIN SKLEPU Di Ferro

§ 1 WARUNKI OGÓLNE


1) Sklep Internetowy Di Ferro.pl działający pod adresem www.diferro.eu prowadzony jest przez firmę –

Di Ferro Sp. z o.o ul.Mszańska 20B 
44-351 Turza Śląska
NIP: 642-317-59-16
REGON: 242767180
e-mail: ofiice@diferro.eu

2) Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3) Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
4) Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz Unii Europejskiej   

§ 2 OFERTA


1) W/w firma zajmuje się produkcją i sprzedażą mebli industrialnych. Wszystkie meble są fabrycznie nowe, wykonywane indywidualnie na zamówienie Klienta.
2) Ceną wiążącą dla obu stron jest ta, która pojawiła się w formularzu zamówienia w momencie zatwierdzenia transakcji.
3) W momencie gdy zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową bądź telefonicznie.

§ 3 REJESTRACJA I ZAMÓWIENIA


1) Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.

2) Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia oraz podać adres e-mail bądź nr telefonu. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie  dotarło do sklepu.
3) Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
4) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej a także telefonicznie.
5) Czas realizacji zamówienia w przypadku:
a) płatności przelewem (przedpłata) wynosi 30 dni roboczych od zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu,
b) gotówką w jednostce handlowej  Di Ferro Sp. z o.o. wynosi 30 dni roboczych od otrzymania gotówki i potwierdzenia zamówienia.
6) Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego prawidłowych danych do wysyłki.
7) Klient płaci za zamówione meble przelewem bankowym bądź w jednostce handlowej Di Ferro Sp. z o.o.

§ 4 ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE NA ŻYCZENIE KLIENTA


Zamówienia Specjalne traktowane są jako indywidualne na życzenie klienta

1. Klient zamawia meble w indywidualnym wymiarze, kolorze, oraz wykonaniu.
2. Zamówienia mebla indywidualnego klient dokonuje się poprzez wypełnienie i odesłanie do Sprzedawcy „Formularza Zamówienia Indywidualnego” opisującego parametry zamawianego stołu.
3. Zamówienie uruchamianie jest po jego pełnym opłaceniu  zaliczki.
4. Termin realizacji mebla indywidualnego wynosi do 30 dni od wpłynięcia środków na konto.
5. Koszt wysyłki mebla indywidualnego jest wyceniany indywidualnie i zależy od gabarytów mebla oraz miejsca dostawy. Klient informowany jest o przybliżonym koszcie dostawy mebla przed złożeniem zamówienia.
6. Meble wykonywane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
7. Zwrot wpłaconej zaliczki możliwy jest tylko w sytuacji, gdy realizacja mebla indywidualnego nie została rozpoczęta.
8.Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży w przypadku zakupu mebla wykonanego na indywidualne zamówienie, posiadającego w opisie produktu informację “INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE”

§ 5 DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU


1) Dostawa odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób:
a) dostawa przez firmę transportową lub kurierską, lub transport własny sprzedającego.
b) odbiór przez Klienta ze wskazanej przez administratora placówki handlowej Di Ferro Sp. z o.o.
2) Po skompletowaniu i zrealizowaniu towar zostaje wysyłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy przez niezależnego przewoźnika od 2 do 14 dni roboczych.
3) Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji+przewidywany czas dostawy.
4) Meble nie są dostarczane w soboty, niedziele oraz święta.
5) Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
6) Przed odebraniem dostawy należy sprawdzić czy meble nie uległy uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu oraz czy są kompletne. W przypadku gdy, meble noszą znamiona uszkodzenia bądź są niekompletne należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności kuriera lub dostawcy oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą.
7) Sklep podpisując umowę z dostawcą jest jedynym podmiotem, który może dochodzić swoich praw w związku z niedopełnieniem przez dostawcę postanowień zawartych w umowie.

§ 6 REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU


1) Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go na adres:

Di Ferro Sp. z o.o 
ul.Mszańska 20B 
44-351 Turza Śląska.

Koszty związane z uzasadnioną wysyłką reklamacyjną ponosi sprzedający. Czas rozpatrzenia reklamacji 14 dni. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

1) Nie są wadą – naturalne pęknięcia powierzchni drewna wynikające ze specyfiki materiału – drewno pracuje oraz rozpręża się w sposób niekontrolowany.
2) Każdemu klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania Towaru przez konsumenta. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podany wyżej adres e-mail lub na adres siedziby.

Koszty zwrotu ponosi klient o ile odstąpienie nie zostało wywołane przejściową niemożnością Sklepu spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez klienta.

Klient nie może dokonać zwrotu towaru w przypadku zakupu mebla wykonanego na indywidualne zamówienie, posiadającego w opisie produktu informację “INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE”

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1) Wszystkie zgromadzone dane Klientów są przechowywane w bazie danych firmy Di Ferro Sp. z o.o., która jest Administratorem Danych Osobowych. Dane wykorzystane zostają tylko w celu realizacji zamówienia oraz kontaktu z klientem.
2) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U NR 133 POZ. 883) dane osobowe podane przez klienta zostaną objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
3) Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich usunięcia z bazy danych sklepu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1) Opisy produktów i zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność sklepu internetowego. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.
2) Znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością firmy.
3) O wszelkich działaniach w czasie realizacji zamówienia klient informowany jest pocztą elektroniczną bądź telefonicznie – tel.790760902
4) Wszystkie informacje dotyczące towarów są zgodne z danymi katalogowymi. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
5) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.diferro.eu